Bekijk andere downloads Download GRATIS voor installatie op Uw PC Bezoek onze Webpagina's Blijf op de hoogte Veel gestelde vragen
Trapezium-schroefdraad
a)Draadprofiel :
Grensprofiel 1-2-5-6-11-12-15
Profiel van de schroef : 1-2-5-8-9-12-15
Profiel van de moer : 1-3-4-6-11-13-14
De schroefdraden worden beschreven voor de schroefvormige verplaatsing van een afgeknotte gelijkbenige driehoek met een tophoek gelijk aan 30į waarvan de basis, evenwijdig met de as van de cilinder, voor het afknotten gelijk is aan het quotiŽnt van de spoed van de schroef door het aantal gangen De schroefdraad kan één, twee of meer gangen hebben met linkse of rechtse zin.
De normale trapezium-schroefdraad is de rechtse schroefdraad met enkelvoudige gang.
b)Vorm van de draad
De primitieve gelijkbenige driehoek is afgeknot door twee met de basis evenwijdige lijnen, getraceerd vanaf de top respectievelijk vanaf de basis op een afstand H/2-1/4 P/ne De inspringende hoeken van de schroef en de moer zijn uit- gediept met een hoeveelheid gelijk aan a.
De draaddiepte in de moer wordt verminderd met een hoeveelheid gelijk aan b-a, door middel van een vermeerdering van de middellijn D1.
De grond van de schroefdraad is aan de flanken verbonden door afrondingen met straal R.
c)ACME schroefdraad (voor algemeen gebruik)
Deze schroefdraad van Amerikaanse oorsprong wordt verkregen door een gelijkbenig trapezium afgeleid van een afgeknotte gelijkbenige driehoek schroefvormig te laten wentelen rond een cilinder.
Deze schroefdraad wordt vooral gebruikt bij draadspindels en moeren welke aan grote krachten onderworpen werden zoals :
regelschroeven, spindels voor het verplaatsen van machine- delen, enz...
De spoed wordt uitgedrukt in gangen per duim. De andere afmetingen worden eveneens in duim uitgedrukt.
Zo betekent ACME G2" een trapeziumvormige schroefdraad voor algemeen gebruik (G=General purpose) met buitendiameter 2" en spoed 4 gangen per duim.
d)Rechthoekige schroefdraad
Het profiel wordt gevormd door een schroefvormige verplaatsing van een vierkant met zijde P/2.
De spoed wordt uitgedrukt in gangen per duim of in mm, de andere afmetingen in mm.
Rechthoekige schroefdraad is bijna volledig verdrongen door trapezium schroefdraad. Hij wordt nog slechts gebruikt bij kleine bankschroeven, lijmtangen, kleine spantoestellen, enz. De aanduiding van deze schroefdraad wordt voorgesteld door de afkorting "Rh" gevolgd door de buitendiameter, het X-teken en de spoed.
Zo betekent : Rh 70 x 10 een rechthoekige schroefdraad, diameter 70mm en spoed P = 10mm
Rh 70 x 1/3" een rechthoekige schroefdraad, diameter 70mm en n = 3 gangen per duim.
e)Trapezium schroefdraad ( volgens DIN 103)
De topspeling as is in beide gevallen gelijk, wat niet het geval was bij de trapezium draad in de vorige uitgaven van DIN 103 en de NBN norm 212 02.
Deze laatste twee normen zijn gebruikt voor de omschrijving en afmetingen op de bladzijden 12,13-49,50 en 122,123,124, 125 en 126.
f)Nominale afmetingen
1) Er wordt aanbevolen een afronding R1 of een afschuining aan de buitendiameter van de bout te voorzien.
2) De index c komt van crest = top
3) De grootste toegelaten afronding aan de buitendiameter van de inwendige schroefdraad mag niet groter zijn dan ac.
De draad wordt beschreven door de schroefvormige verplaatsing, normaal rechts, van een gelijkbenig driehoek met een tophoek gelijk aan 30į en waarvan de basis evenwijdig geplaatst aan aan de hartlijn van een cilinder gelijk is aan P.
Deze driehoek wordt afgeknot door twee evenwijdigen aan de hartlijn van de cilinder die aan H/2 - Z (0,25 P) geplaatst worden te rekenen vanaf de top respectievelijk vanaf de basis van deze driehoek.
De draaddiepten van de schroeven en de moeren worden met ac vermeerderd.
De draadgronden en de draadtoppen worden afgerond.
g)Aanduiding
Een trapeziumschroefdraad wordt aangeduid door het symbool "Tr" gevolgd door de aanduiding van zijn nominale diameter en zijn spoed.
Voorbeeld van een eengangige trapeziumschroefdraad diam 40, stap = 4mm:Tr 40 x 4.
Een meergangige trapeziumschroefdraad wordt aangeduid met "Tr" nominale diameter, zijn verplaatsing (of stap) gevolgd door P en de maat van de schijnbare stap.
Voorbeeld : Tr 40 x 14 P7 : is een 14/7 = 2 gangige trapeziumschroefdraad diam 40 en een stap van 14mm