Bekijk andere downloads Download GRATIS voor installatie op Uw PC Bezoek onze Webpagina's Blijf op de hoogte Veel gestelde vragen
Basisprincipes voor het testen met een Durometer
#1.Inleiding
Dit dokument geeft een korte beschrijving voor het testen met een durometer teneinde de werkingsprincipes beter te begrijpen. Wij maken géén aanspraak op volledigheid. De informatie is algemeen en gericht op de hardheidsbepaling aan de hand van ASTM D2240.
#2.Beginselen
De werking van een durometer is gebaseerd op de indrukking van een drukstift op het materiaal onder bepaalde omstandigheden
Voor materiaal wordt een rubber of rubberachtige bedoeld. Volgens ASTM D2240 is durometer hardheidsbepaling beperkt tot thermoplastische elastomeren, gevulcaniseerde rubber, elastomeerachtige materialen, cellulose gebonden materialen.
De drukstift heeft een specifieke vorm en weerstand tot beweging in het materiaal. De weerstand wordt bereikt door een ge-ijkte veer.
De omstandigheden worden vastgelegd door de norm in ASTM D2240. In het algemeen kan men zeggen dat eisen vastgelegd worden aan de voorbereiding, de vormgeving van het testexemplaar en aan het uitvoeren van de durometer hardheidstest.
De beweging van de drukstift is maat voor de durometer hardheid van het materiaal. , dwz dat hoe hoger de drukstift staat, hoe groter de hardheidswaarde.
De indrukking van de drukstift is omgekeerd evenredig met de durometer hardheids waarde. Hoe kleiner de indrukking hoe hoger de hardheid. Hoe dieper de indrukking hoe lager de hardheid.