Visit Construction Van de Walle NOW Deze knowledgebase wordt eerstdaags opgeladen,sorry
The Honestware History Deze knowledgebase wordt eerstdaags opgeladen,sorry


I speak english
Veel gestelde Vragen
Het voordeel van Registratie
Vanaf dat U bij ons geregistreerd bent bekomt U software zonder de boodschappen aan het begin en het einde van het programma. Dit is het enige verschil. U navigeert sneller. In ruil hiervoor vragen wij om Uw mailadress en van tijd tot tijd ontvangt U dan onze nieuwsbrief.
Mag ik kopiëren?
Wij reserveren het auteursrecht op de software die wij creëren. ONZE PROGRAMMA'S ZIJN HONESTWARE (doodeerlijke FREEWARE). U mag het gebruiken zolang als U wilt zonder één cent voor iets of aan iemand te betalen. --Veel plezier ermee!--
OPERATING SYSTEM?
Opmerking: Onze SOFTWARE is gescheven voor, en getest op, Microsoft's nieuwere operating systems die de nieuwe Internet Explorer bevatten,(vanaf versie 3.0 en later wegens de Shell type interface), zoals voor het ogenblik aanwezig in Windows 95/98 en latere versies en Windows NT 4.x en latere versies.
Zijn de gegevens in de knowledgebase korrekt?
Wij gebruiken meerdere bronnen om onze knowledgebase op te bouwen en dragen er scrupuleus zorg voor veelvuldig en zorgzaam te kontroleren en herkontroleren. Construction Van de Walle[T.M.] is niet verantwoordelijk dat deze programma's uw behoeften zullen dekken of dat de programmawerking zal onderbroken worden of foutvrij zal zijn. Construction Van de Walle[T.M.] vrijwaart zich van elke aanspraak op garantie, juistheid van gegevens,gebruik en verkoopbaarheid Op geen enkele wijze kan Construction Van de Walle[T.M.] aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies van inkomsten, en elke andere mogelijke of toevallige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze programma's, of gebrek in de programma's.
Mag ik de software verder geven/verkopen?
GEEF asjeblief DEZE PROGRAMMA'S VERDER!!
Onze software mag verspreid worden zonder één cent kosten. De originele gezipte bestanden, zelf installerende bestanden (*.zip) zijn de aanbevolen werkwijze (alstublieft). Onze software mag niet verkocht worden, gelicenseerd worden, of in rekening gebracht worden voor het gebruik. Als in verband met onze software kosten in rekening gebracht worden, kunnen deze enkel de kost van het kopiëren bedragen. Zulke kosten moeten duidelijk zichtbaar alsdusdanig identificeerbaar gemaakt zijn door de in rekening stellende partij. Elk ander gebruik,wijze van verdelen of vertegenwoordiging van onze software is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van de houder van de auteursrechten. Elk misbruik zal gerechterlijk vervolgd worden onder de Belgische wetgeving, de Europese wetgeving en the copyright act van de V.S.
Moet ik betalen?
GEEN CENT Mijnheer/Mevrouw. Als U wilt bijdragen aan de inspanning die het genomen heeft onze software te brengen waar hij op dit ogenblik is, dan danken wij U.